Sabiedrības līdzdalība Sports Veselība
joga

Aicinām uz jogas nodarbībām Apē septembra mēnesī:

Sākot ar 08.09.2021 katru trešdienu no pulksten 18.00 - 19.30 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas lielā zālē - Pasta iela 26 notiks JOGAS nodarbības.
Nodarbības vada Inguna BARANOVSKA.

 

Missing multivides elements.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos”