Sabiedrības līdzdalība Veselība
jh

Ir plānots izveidot atbalsta sistēmu bērniem un viņu ģimenēm, lai nodrošinātu holistisku psihoemocionālu palīdzību bērnam ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem diagnozes noteikšanas un akūtās terapijas periodā, gan ģimenei atrodoties ārstniecības iestādē, gan vēlāk pakalpojumu saņemšanas laikā, gan arī jau atgriežoties dzīvesvietā.

Pasākumu, kurš tiks īstenots kā izmēģinājuma projekts, paredz informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu. To otrdien, 18. janvārī, izskatīja un pieņēma zināšanai valdības sēdē.

Jaunais pasākums paredz, ka tiks izstrādāta arī atbalsta sistēma jeb mehānisms, kā šādu atbalstu sniegt visoptimālāk atbilstoši katram individuālajam gadījumam un tai pat laikā ievērojot vienotus principus mērķa grupas pieprasījumam pēc atbalsta un pakalpojuma. Atbalsts ģimenēm šādos gadījumos ir ļoti būtisks, jo, uzzinot par bērna slimību, ārstējamu vai neārstējamu diagnozi, vieglu vai smagu sindromu gan paši bērni, gan viņu ģimenes locekļi var būt ļoti ievainojami, agresīvi, pārāk enerģiski vai pavisam neaktīvi, noslēdzoties sevī. Tādējādi ir nepieciešams sniegt psihosociālu atbalstu un palīdzību gan akūtā jeb šoka fāzē, gan pirmo nepieciešamo atbalstu, atgriežoties dzīvesvietā. 

2020.gada decembrī Latvijā kopumā bija 8 444 bērni ar invaliditāti, kuriem ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par noteiktu invaliditāti.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists