Uzņēmējdarbība
Attēls

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK)  Vidzemes reģiona nodaļa aicina uzņēmējus pieteikties dalībai LTRK Vidzemes biznesa dienas tiešsaistes pasākumā, kurā diskutēs par talantu ekonomiku Vidzemē, kas notiks ceturtdien, 15. aprīlī no plkst. 13:00 līdz 15:00.

 

Pēdējā gadā ieviestās izmaiņas rada jaunus pavērsienus personīgajā un korporatīvajā tehnoloģiju patēriņā, digitalizācija nojauc teritoriālas robežas, būtiski maina sabiedrības paradumus - ne tikai sašaurina atsevišķas aktivitātes, bet arī rada jaunas iespējas un vajadzības darba tirgū. Reģionālas attīstības un labklājības izrāvienu varam panākt ar efektīvu preču un pakalpojuma attīstību, kur būtiski priekšnosacījumi ir cilvēkresursu un darba vietu pieejamībai, bezdarba un mazkvalificēto darbinieku īpatsvara samazināšanai - pārkvalificējot speciālistus un veicinot produktivitāti ar automatizācijas rīkiem. Vidzemes biznesa dienā runāsim par nodarbinātību dažādās šķautnēs - no publiskā sektora viedokļa, veidojot drošības spilvenu un palīdzot atjaunoties darba tirgū, tāpat tiks izskatītas tendences darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma balansa veidošanai, tiks pārspriesti uzņēmumu izaicinājumi un izskatīti labās prakses piemēri izaicinājumu pārvarēšanai rūpniecības sektorā. Tostarp sarunās tiks noskaidrots, kas ir “talantu ekonomika” un kā to ieviest, uzturēt.

Pasākuma atklāšanā ar uzrunu uzstāsies LTRK Vidzemes reģiona padomes loceklis, “Uzņēmēji Gulbenes novadam” biedrības valdes priekšsēdētājs, SIA “Avoti SWF” valdes priekšsēdētājs Uldis Misiņš.

Nodarbinātības valsts aģentūras Latvijā vadītāja Agra Spurdziņa pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar prezentāciju par tēmu “Darba tirgus situācija Vidzemē un NVA pakalpojumi darba devējiem”, savukārt Vidzemes Augstskolas profesore un un humanitāro pētījumu institūta vadošā pētniece Sarmīte Rozentāle dalībniekus iepazīstinās ar attālinātā darba ieguvumiem un izaicinājumiem Covid-19 krīzes laikā Vidzemes reģiona uzņēmumos.

 “Līdz ar Covid-19 pandēmiju mainījās uzņēmumu darbs un tā organizācija. Svarīgi bija pielāgot biznesa procesus ārkārtējās situācijas ierobežojumiem un darba organizāciju attālinātam darbam, kas prasīja jaunas zināšanas un prasmes, piemēram, kā vadīt darbu attālināti, kā pārdot attālināti, kā mācīt attālināti, kā arī prasmes IKT jomā. Valsts pētījumu programmas Covid-19 seku mazināšanai ietvaros Vidzemes Augstskola veica pētījumu par to, cik veiksmīgi attālināts darbs ir integrējies Vidzemes reģiona uzņēmumos  Covid-19 pandēmijas pirmā viļņa laikā.  Darba tirgū izbrīvējās daudz labu un talantīgu speciālistu ko, kā liecina interviju analīze, veiksmīgi ir izmantojuši Vidzemes darba devēji.  Pirms pandēmijas labi speciālisti koncentrējās galvaspilsētā, un nevēlējās strādāt reģionālajās pilsētās, bet, pateicoties Covid-19 pandēmijai, cilvēki no galvaspilsētas pārcēlās uz reģionālajām pilsētām, kur jutās neapdraudēti ar saslimšanas risku, kas bija viens no veicinošajiem faktoriem, lai iegūtu labus speciālistus savos uzņēmumos,” norāda Sarmīte Rozentāle.

SIA “SAKRET” Attīstības un kvalitātes vadītāja Eva Dzene Vidzemes Biznesa kluba dalībniekus iepazīstinās ar savu  pieredzi  darbā ar studentiem. “Pieaugot spriedzei darba tirgū, uzņēmumi arvien vairāk  iesaistās dažādās stipendiju un mentoringa programmās, kas paredzētas augstskolu studentiem. Sakret skatījumā tas ir dubults ieguvums. Pirmkārt, tā ir teicama iespēja atrast jaunus un perspektīvus darbiniekus, kas studiju laikā pētītu dažādu problēmu teorētiskos aspektus un pasaules pieredzi, bet pēc studiju beigšanas turpinātu darbu uzņēmumā. Otrkārt, tas ir arī vērā ņemams  pienesums Latvijas tautsaimniecībai, jo palīdz paaugstināt  visas nozares darbinieku kvalitāti,” uzsver Eva Dzene.

Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists Normunds Ozols pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar Latvijas darba tirgus prognozēm līdz 2040. gadam, savukārt Vides risinājumu institūta izpilddirektore Inese Suija – Markova uzstāsies ar prezentāciju par tēmu “Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste reģionā - iespējas un izaicinājumi”.

Pasākuma ietvaros “Draugiem Group” runas vīrs Jānis Palkavnieks uzstāsies ar prezentāciju par tēmu “Dzīves vai darba vieta?”. Tiks izskatīti tādi jautājumi kā - Vai pēc globālās pandēmijas mēs turpināsim strādāt no mājām? Kā mainīsies darba vieta? Vai vārdam "birojs" mainīsies nozīme?

 

Dalība pasākumā ir bezmaksas, pasākumā piedalīties aicināts ikviens Latvijas uzņēmējs!

Reģistrācijas saite : https://ej.uz/vidzeme_150421  

Papildu informācija: [email protected] | T. 26842098 (Natālija)

 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 biedru no uzņēmēju biedrībām) LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2020. gadā pārsniedza 17,8 miljardus eiro.

 

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

 

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

 

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80. gadu!

 

 

 

Papildu informācijai:

Inese Raiba

Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera