Kultūra Sabiedrības līdzdalība
g

Citādāks un dažādu pārmaiņu pilns ir bijis šis gads, tomēr ne mazāk labs, vērtīgs un interesants! Joprojām ar ierobežojumiem rīkot pasākumus, joprojām lielā mērā strādāt un mācīties attālinātā režīmā. Tomēr apņēmības pilni turpinājām labi iesākto, kā arī īstenojām jaunas ieceres un plānus!

Gada sākumā Gaujienas klusās un mierīgās sestdienas un svētdienas piepildīja Latvijas Izaicinājuma dalībnieki no tuvākām un tālākām vietām, lai dotos pārgājienu maršrutos uz Mežciemu, pa Slokas purvu, Gaujienas priedēm un pa Gaujas dabas taku.

Katru sestdienu aprīlī un maijā organizējām talkas, aicinot iedzīvotājus palīdzēt pilnveidot un labiekārtot Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” teritoriju pēc vērienīgajiem būvniecības darbiem iepriekšējā gadā. Paldies tiem labajiem cilvēkiem, kas atsaucās aicinājumam dāvāt ilggadīgos augus, lai apzaļumotu nogāzi un veidotu tīkamāku muižas parku.

Aprīlī jaunveidojamā Smiltenes novada iedzīvotāji un dažādu nozaru pārstāvji izspēlējām neparastu spēli “RaSmA pin nākotnes bizi ”. Tā iepazīstot nākamos novadniekus, parādot sevi, radot jaunas idejas turpmākai līdzdarbībai un sadarbībai.

Latvijas – Krievijas pārrobežu projekta ietvaros tapa 3D360 virtuālā tūre pa Gaujienas muižas parku un Mūzikas taku. Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tapa uzvedums "Tikšanās ar Jāzepu Vītolu", kurš tika uzņemts sadarbībā ar Vidzemes augstskolas virtuālās realitātes laboratoriju.

Pasākumiem, izstādēm meklējām citus formātus un iespējas. Valentīndienas un Lieldienu pastaigas Mūzikas takā. Ielīgošanas pasākums ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos, ar radošajām darbnīcām un mājražotāju izstrādājumu tirdziņu. Muižas svētku laikā bērnu tautas deju kolektīva “Kastanītis” jubilejas koncerts “Uzgavilē saulei”, Mārtiņa Kantera koncerts un gaismas projekcijas muižas ansamblī. Rudens pusē tikšanās ar Roberto un viņa grāmatas “Pa bērnības garšām” prezentācija utt.

Gan deju kolektīvs “Kastanītis”, gan Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Mūzikas un mākslas skolas koris piedalījās “citādajos” Dziesmu un deju svētkos, iesaistoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ceļā "Saulesvija". Svētki ir tur, kur esam mēs!

Prieks, atkalredzēšanās un jaunas satikšanās vasaras nometnē “Vītolēni” - radošie un muzikālie bērni, viņu pedagogi. Vītolsvētki ar kamerkora “Ave sol” piedalīšanos, nakts koncerts ar nometnes “Vītolēni” audzēkņu un pedagogu piedalīšanos.

Biedrības Vītolēni projekts programmā "Ģimenei draudzīgas vides veidošana", tā ietvaros notika bērniem nometne un ģimenes diena "Šeit un tagad".

Protams, neizpalika sportiskās aktivitātes - Gaujienas taku skrējiens vasarā un Rūķu skrējiens gada nogalē, sporta nometne “Skrienam kopā”, dažādas aktivitātes Eiropas sporta nedēļā.

Tie ir lielākie un atmiņā paliekošākie notikumi. Paldies radošajiem, aktīvajiem cilvēkiem, kas plāno, veido un organizē pasākumus un aktivitātes!

Novēlu - pacelties pāri ikdienas rūpēm un saskatīt skaisto, labo sev apkārt!

Atskatu sagatavoja Sanita Sproģe

Foto: Gaujienas pagasta iestāžu foto arhīvi