Sabiedrības līdzdalība
Ar 16.martu stājas spēkā papildus drošības pasākumi pašvaldības darba organizācijā

12.martā Ministru kabinets apstiprināja jaunus grozījumus rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Valdības apstiprinātās izmaiņas primāri balstās uz iespējām organizēt attālinātā darba principus valsts un pašvaldību institūcijās un papildu drošības prasību ievērošanu darbam klātienē.

No 16. marta klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti un  tikai tie darbinieki, kam iestādes vadītājs devis atļauju atrasties darba vidē, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību. Darbinieki, kuri strādā klātienē, darba kabinetos atrodas pa vienam, ja tas nav iespējams, tad klātienes darbs tiek organizēts maiņās, piemēram, speciālisti klātienē strādā ik pārdienas vai sadalot darba dienu klātienē pēc iepriekš saskaņota grafika.

Ar 16.martu stājas spēkā papildus drošības pasākumi pašvaldības darba organizācijā

 

Ievērojot Ministru Kabineta grozījumus epidemioloģisko drošības pasākumu pastiprināšanai, Smiltenes novada dome un iestādes savā darba organizēšanas kārtībā ieviesušas papildus drošības pasākumus – tie darbinieki, kuru darba specifika to pieļauj darba pienākumus veic  attālināti, savukārt darbinieki, kuri strādā klātienē un darba stacijas atrodas vienā telpā, ievēro maiņu grafiku.  Administrācijas darbinieki ir sasniedzami pa tālruni vai caur elektronisku saziņu  e-pastos, Smiltenes novada domes darbinieku un iestāžu kontaktinformācija ir pieejama www.smiltenesnovads.lv sadaļā Kontakti.

Pašvaldības darbinieku sanāksmes, darba grupu un komisiju darbs, kā arī domes komitejas un domes sēdes arī turpmāk notiks attālinātā režīmā. Visa aktuālā informācija par pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas laikā pieejama Smiltenes novada mājaslapā www.smiltenesnovads.lv

Kā līdz šim, aicinām pašvaldības un valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus saņemt attālināti,  apmeklētāji klātienē tiek pieņemti tikai ārkārtējos gadījumos pēc iepriekšējā pieraksta.

 

Atgādinām! - drukātus iesniegumus un citus dokumentus iespējams ievietot slēgtā pastkastītē pie pašvaldības administrācijas ēkām  –  Dārza ielā 3, Pils ielā 2, kā arī pastkastītēs pie pagastu pārvalžu ēkām.

 

Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centra tālrunis: 20022348, e-pasts: [email protected].

Informatīvais tālrunis par atbalstu krīzes situācijā (8.00-20.00):  26362282, e-pasts: [email protected].

 

 

Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību speciāliste