Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” no 2022.gada 1. augusta līdz 2022. gada 15. augusta plkst. 12:00, reģistrētās politiskās partijas vai reģistrētu politisko partiju apvienības, ne mazāk kā desmit vēlētāji, attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi var pieteikt kandidātus vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanai 2022.gada 1. oktobra Saeimas vēlēšanām. 

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidāti piesakāmi sekojošiem iecirkņiem:

Iecirkņa Nr. Iecirkņa nosaukums un atrašanās vietas
297.

APES TAUTAS NAMS,

Skolas iela 4, Ape, Apes novads

301.

GAUJIENAS TAUTAS NAMS,

"Pilskalni", Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

313.

TRAPENES KULTŪRAS NAMS,

"Bormaņi", Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads

315.

VIREŠU SAIETA NAMS,

 “Mākonīši", Vireši, Virešu pagasts, Apes novads

370.

Drustu Tautas nams,

Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads

382.

Raunas vidusskola,

Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

887.

Smiltenes pilsētas kultūras centrs,

 Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads

888.

Smiltenes sporta skola,

Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads

890.

Pašvaldības māja,

Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

891.

Birzuļu tautas nams,

Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

892.

Blomes pamatskola,

 Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smiltenes novads

893.

SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka,

Rīgas iela 71, Brantu pagasts Smiltenes novads

896.

Pagasta kultūras nams,

 Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads

900.

Pagasta tautas nams,

Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads

901.

PAGASTA KULTŪRAS NAMS

Pagasta kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

904.

Smiltenes tehnikuma Sporta zāle,

 Kalnamuiža 8, Smiltenes pagasts,  Smiltenes novads (iecirknim mainīta atrašanās vieta)

907.

Variņu tautas nams,

Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Katra reģistrētā politiskā partija vai to apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā piecus kandidātus.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt  Smiltenes novada  vēlēšanu komisijā Smiltenē, Dārza ielā 3  vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/normativie-dokumenti

 

Pieteikumi iesniedzami Smiltenes novada vēlēšanu komisijai, Smiltenē, Dārza ielā 3 vai attiecīgā iecirkņa pagasta pārvaldē.