Sabiedrības līdzdalība
gh

Aicinām iedzīvotājus līdz  2022. gada 10. martam piedalīties ikgadējā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam īstenošanā, Smiltenes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu un to kvalitātes uzlabošanai. Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Drukātās anketas lūdzam līdz 10. martam ievietot pastkastītēs pie Smiltenes novada pagastu pārvaldēm vai Smiltenes novada domes ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729. Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas lapas www.smiltenesnovads.lv sadaļā SABIEDRĪBA

Anketa drukāšanai:

Anketu elektroniski iespējams aizpildīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja: 

Aija Kramiņa 

Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste