Izglītība
smiltenes novada stratēģija

2023. gada 27. aprīļa domes sēdē apstiprināta Smiltenes novada pašvaldības Izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam.

Sakarā ar izglītības nozares stratēģijas apstiprināšanu, Smiltenes novada Izglītības pārvalde savas kompetences ietvaros uzsāks darbu pie tās īstenošanas.

Kā ziņots iepriekš, Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam ir plānošanas dokuments, kas paredz jomas kvalitātes uzlabojumus, tostarp, īstenojot izmaiņas skolu tīklā.

Plašāka informācija par izglītības stratēģijas izstrādes gaitu ŠEIT.