Pagastu pārvaldes Sociālā joma Veselība
Izstade_SAC_Trapene

Aprīlis - joku mēnesis. Šogad aprīlis ar mums spēcīgi pajokoja, pārbaudot mūsu izturību un liekot pacīnīties ar pavasara vīrusiem. Neskatoties uz to, ka nespējām būt ļoti aktīvi, mums ir par ko pastāstīt.

Pirmkārt, liels un patiess gandarījums par mūsu iemītnieku pašu izrādīto iniciatīvu, atsaucoties ziedojumu akcijai ,,Auto Ukrainai”. No “Alūksnes un Apes novada fonda” esam saņēmuši siltus un sirsnīgus  pateicības vārdus par šiem ziedojumiem. Un viss turpinās - iemītnieki no sirds turpina ziedot naudu ,,Auto Ukrainai”! Mēs lepojamies, ka mūsu tuvumā ir tāds nodibinājums kā ,,Alūksnes un Apes novada fonds”, kas koordinē reālu palīdzību līdzcilvēkiem. Lepojamies, ka mums ir pašaizliedzīgi un drosmīgi vīri, un lepojamies ar saviem iemītniekiem, kuri parāda, ka labestība, dāsnums, mīlestība nekur nav pazuduši. Paldies jums visiem!

Otrkārt, šobrīd mūsu iemītniekiem ir lieliska iespēja skatīt un baudīt Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi ,,Rosīgais pavasaris”. Arī paši iemītnieki, katrs pēc savām spējām, kopēji ir radījuši savus radošos darbiņus ar ziedošu pavasari un pat vasaru vēstošiem motīviem.

Aprīļa beigās pie mums ar skanīgām dziesmām, dzeju un mūzikas skaņām ciemojās Gaujienas Mūzikas skolas bērni, sniedzot sirdi sildošu koncertiņu.

27. aprīlī ir visas Latvijas Lielā Talkas diena. Arī mūsmājas iemītnieki piedalījās Trapenes pagasta sakopšanas darbos.