Izglītība
Smiltenes novadā sanāk logo uz zila fona

Mācību gada izskaņā Smiltenes novada Izglītības pārvalde pirmo reizi šogad apbalvoja Smiltenes novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņus par augstiem sasniegumiem novada un valsts olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos. Savukārt  profesionālajā ievirzē – mūzikā un mākslā – balvas pasniedza par augstiem sasniegumiem novada, reģiona un starptautiskajos konkursos.

Smiltenes novada pašvaldības naudas balvu par augstiem sasniegumiem olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos darbos saņēma 124 skolēni, kopējā summa ir 2540 eiro, un 83 pedagogi – kopējā summa ir 1820 eiro. 

Kā jaunums ir arī apbalvojums mūzikas un mākslas skolu izglītojamajiem un  pedagogiem par augstiem sasniegumiem novada, reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos. Naudas balva piešķirta 46 skolēniem, kopējā summa ir 1265, un astoņiem pedagogiem, kopējā summa – 600 eiro. 

Arī šajā mācību gadā par augstiem sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbu vidusskolēni saņēma Smiltenes novada pašvaldības stipendijas. 2023./2024. mācību gadā pirmajā semestrī stipendiju saņēma 38 jaunieši, stipendijas kopējā summa ir 4275 eiro, savukārt otrajā semestrī stipendiju saņēma 39 skolēni, kopējā summa – 6400 eiro.

2023./2024. mācību gadā Valsts izglītības un satura centrs organizēja 12 olimpiādes. Novadā kopumā notika septiņas skolēnu olimpiādes – sākumskolā (1.–3. klasei matemātikā, 1.–4. klasei  latviešu valodā un 2.–4. klasei angļu valodā), mūzikā, krievu valodā un ģeogrāfijā. Uz valsts olimpiādi kopā uzaicināja 13 skolēnus no Smiltenes novada, trīs no viņiem ieguva godalgotas vietas – III pakāpe vācu valodas olimpiādē un Atzinības vācu valodas un krievu valodas olimpiādē. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē valsts kārtā piedalījās trīs skolēni, iegūstot divas II pakāpes un vienu III pakāpes diplomu. Skolēnu skatuves runas konkursā iegūtas piecas augstākās pakāpes un septiņi I pakāpes diplomi.

Olimpiāžu iegūto vietu sadalījums pa iestādēm

Izglītības iestāde

1.vieta

2.vieta

3.vieta

atzinība

Smiltenes vidusskola

26

29

22

20

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

3

2

4

5

Palsmanes pamatskola

2

3

4

2

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

5

3

2

1

Grundzāles pamatskola

1

3

3

3

Raunas pamatskola

3

1

4

0

Blomes pamatskola

1

1

2

2

Smiltenes tehnikums

0

1

2

1

Variņu pamatskola

0

0

0

2

Olimpiāžu dalībnieki pa skolām 

Izglītības iestāde

Dalībnieku skaits

Smiltenes vidusskola

266

Palsmanes pamatskola

56

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

56

Raunas pamatskola

44

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

44

Grundzāles pamatskola

38

Variņu pamatskola

22

Smiltenes tehnikums

21

Blomes pamatskola

16

Par Smiltenes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 12. klašu absolventu mācību darba augstiem rezultātiem 2023./2024. mācību gadā naudas balva piešķirta deviņiem skolēniem, kopējā summa 1287 eiro.

Sagatavoja: Pārsla Kupriša, komunikācijas un mārketinga speciāliste