Izglītība
Rauna_konkurss

2024. gada 19. aprīlī Raunas pamatskolas pirmsskola organizēja pirmo Smiltenes novada pirmsskolas audzēkņu izteiksmīgās runas konkursu “Skanēja balstiņa novadam pāri”. Iespējamo konkursa nosaukumu domāja pirmsskolas kolektīvs. Pēc balsošanas par uzvarētāju kļuva šis.

Pirms konkursa pirmsskolas iestādēs notika cītīga gatavošanās, lai izvirzītu skanīgākos daiļrunātājus uz novada pasākumu. Uz Raunas kultūras centra skatuves kāpa 20 konkursa dalībnieki no Smiltenes novada pirmsskolas iestādēm.

Diplomu par izcilu sniegumu Smiltenes novada pirmsskolas izglītības audzēkņu izteiksmīgās runas konkursā “Skanēja balstiņa novadam pāri” saņēma:

  • Annija Rubene, Raunas pamatskolas PI grupas;
  • Krišs Posse, Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”;
  • Nikola Bogdānova, Smiltenes vidusskolas pirmsskola;
  • Eila Pranča Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskola;
  • Arta Seržante, Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas;
  • Rihards Tūcis, Smiltenes vidusskolas pirmsskola;
  • Dārta Vītola, Raunas pamatskolas PI grupas;
  • Edvards Ciemiņš, Raunas pamatskolas PI, Realizācijas vieta Launkalnē;
  • Evija Svika, Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”.

Konkursa atbildīgāko uzdevumu pildīja žūrijas komisijas pārstāvji: Izglītības pārvaldes logopēde Ārija Baumane, Smiltenes bērnu un jauniešu izglītības centra vadītāja Inga Sīmane, Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa, Raunas pamatskolas bibliotekāre Inga Cera, Raunas pamatskolas skolotāja Ilze Podniece. Konkursa dalībnieki tika vērtēti 3 vecuma grupās.

Lai atbalstītu un iedrošinātu dalībniekus, ciemos bija ieradusies Pūce (skolotāja Laura Vīgante) un Vāvere (skolotāja Siguta Rudaka). Konkursa noslēgumā ar muzikālu sveicienu uzstājās “Bitīšu” grupas audzēkņi kopā ar mūzikas skolotāju Daci Ābramu.

Konkursa pasākuma tapšanā iesaistījās viss Raunas pamatskolas pirmsskolas kolektīvs.

Paldies visiem par piedalīšanos un atbalstīšanu šī konkursa tapšanā un norisē!

Tiekamies uz izteiksmīgās runas konkursu pirmsskolas audzēkņiem jau nākamajā mācību gadā, iespējams citā Smiltenes novada pirmsskolā!