Uzņēmējdarbība
Attēls

Jau vairākus gadus Vidzemes plānošanas reģions (VPR) nodrošina atbalstu uzņēmējiem un pētniecības, uzņēmējdarbības organizācijām, ko sniedz inovāciju brokeris. Atbalsta speciālista mērķis ir nodrošināt zināšanu pārnesi starp partneru valstīm Baltijas jūras reģionā, veicinot MVU kapacitātes palielināšanu viedās specializācijas piemērošanā. Arī šogad aicinām uzņēmējus sazināties ar inovāciju brokeri un vienoties par konsultācijas laiku.

Izmantot brokera pakalpojumus aicināti īpaši tie reģiona uzņēmumi, kuriem ir ilgtermiņa attīstības plāni un kuru attīstības iespējas Latvijā ir ierobežotas. Visbiežāk tiek palīdzēts risināt jautājumus, kas saistīti ar jaunu tirgu apgūšanu, biznesa procesu pārorganizēšanu, produktu pielāgošanu un sadarbības partneru vai starpnieku atrašanu inovāciju brokeru tīkla sadarbības valstīs – Dānijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā vai Polijā, lai realizētu kopīgas aktivitātes viedās specializācijas piemērošanai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā.

Vidzemes reģionā par uzņēmēju atbalsta personu turpmāk strādās uzņēmējdarbības speciāliste Zane Pīpkalēja. Zanes kompetenci veido plašs zināšanu loks. Ieguvusi maģistra grādu vides pārvaldībā, savukārt zināšanas par vides un klimata problemātiku un izpratni par risinājumiem saistībā ar klimatneitralitāti, Z.Pīpkalēja uzkrājusi 10 gadu pieredzi projektu vadīšanā Amatas novada pašvaldībā. Darbā ar uzņēmējiem īpaši vērtīga ir speciālistes gūtā pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu programmu un aktualitāšu izpētē. Zane izstrādājusi arī pašvaldības mārketinga stratēģiju, tai skaitā, analizējot novada konkurētspējīgās priekšrocības uzņēmēju fokusgrupai, kā rezultātā paplašinājies redzesloks par uzņēmējdarbības aktualitātēm reģionā un valstī, tendencēm un virzību.

Šādu atbalstu VPR partneri nodrošina vēl sešās valstīs Baltijas jūras reģionā, kopīgi veidojot pārrobežu sadarbības tīklu un tā pakalpojumu piedāvājumu mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizācijas atbalstam. Turklāt, šogad starptautiskajam inovāciju brokeru tīklam pievienots jauns kontaktpunkts – Zviedrija. Uzņēmējiem tiek rasta iespēja ne tikai saņemt atbalstu, bet arī iegūt jaunus partnerus, kontaktus un zināšanas pārrobežu kontekstā, izmantojot brokeru plašo sadarbības tīklu, kas arvien aug un attīstās. Papildus, ir paredzēts, ka iegūtās zināšanas un pieredze, kas gūta projekta “GoSmart&Excel BSR” ietvaros, tiks izmantotas, lai nodrošinātu inovāciju tīklošanās atbalstu uzņēmējiem un celtu Vidzemes uzņēmējdarbības centra kapacitāti.

Konsultācijas notiek ar iepriekšēju pieteikšanos pie Zanes Pīpkalējas, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 29212567. Konsultācijas nodrošinām bez maksas gan klātienē, gan attālināti, par to iepriekš vienojoties.

Atbalsts uzņēmējiem tiek sniegts projekta “Starptautiskā sadarbībā balstīti jauni risinājumi reģionu un to MVU viedās specializācijas veicināšanai” (GoSmart&Excel BSR) ietvaros. Projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Somijas, Vācijas, Dānijas, Polijas, Zviedrijas Lietuvas un Igaunijas Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. “GoSmart&Excel BSR” ir balstīts uz projekta “GoSmart BSR” rezultātu – pārrobežu viedās specializācijas stratēģijas metodoloģijas un starptautiskā inovāciju brokeru tīkla – attīstīšanu un paplašināšanu.

Papildu informācija par aktivitātēm: Santa Vītola, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja, [email protected], mob.t +371 26674261.
Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: [email protected]