Izglītība
gu

Lai apzinātu vecāku sadarbības pieredzi ar izglītības iestādēm par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē, Latvijas bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar Tiesībsarga biroju un Latvijas Pašvaldību savienību ceturtdien, 27.janvārī, aicina uz publisko tiešsaistes diskusiju "Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē". Vienlaikus tā būs iespēja uzklausīt aktuālu informāciju un idejas par praktiskiem risinājumiem bērnu integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, lai uzlabotu bērnu iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām.

Latvijā līdz šim ir bijusi ļoti atšķirīga situācija un attieksme no izglītības iestāžu personāla, kā arī citu bērnu vecākiem pret bērniem ar papildu vajadzībām, neskatoties uz normatīviem, kas nosaka pienākumu pašvaldības izglītības iestādēm nodrošināt bērniem iekļaujošo izglītību.

Nereti,  dzirdot vārdu salikumu “bērni ar papildu vai speciālām vajadzībām”, mēs iedomājamies bērnus ar smagām, retām saslimšanām, kuriem nepieciešama speciālā izglītība atsevišķās skolās, kuras spēj nodrošināt speciālistus un nepieciešamo izglītošanas procesu. Taču realitātē pavisam bieži tie ir bērni ar visai izplatītām veselības problēmām, kuras neietekmē viņu spēju apgūt mācību vielu un iekļauties klases kolektīvā, tomēr nereti izglītības iestādes nav gatavas uzņemt šos bērnus, jo tas prasa papildu uzmanību vai prasmes. 

Diskusijā piedalīsies vecāki, kuri dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem – kā labajiem, tā arī ne tik veiksmīgajiem sadarbības piemēriem. Piedalīsies arī  pārstāvji no izglītības iestādēm, Tiesībsarga biroja un Izglītības kvalitātes valsts dienesta, lai skaidrotu normatīvo regulējumu iekļaujošās izglītības jomā, dalītos ar savu pieredzi un redzējumu par iespējām integrēt bērnus ar papildu vajadzībām vispārizglītojošās mācību iestādēs, sniegtu ieteikumus vecākiem un pedagogiem, kā risināt problēmas un veidot patiešām iekļaujošu vidi bērniem mācību iestādēs.  

Organizatori diskusijas laikā vēlas noskaidrot, kas būtu jādara visiem iesaistītajiem, tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības jomas profesionāļiem un vecākiem, lai uzlabotu bērnu iekļaujošo izglītību un rastu bērniem labākos risinājumus. Diskusija sniegs vērtīgu informāciju, iedvesmu un idejas par praktiskiem risinājumiem bērnu integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs un to, kādi resursi ir pieejami izglītības iestādēm un vecākiem, lai uzlabotu bērnu iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām.

Diskusija norisināsies no no plkst. 15:00 līdz 17:00, un to būs iespējams vērot tiešsaistē Latvijas bērnu labklājības tīkla Facebook kontā, Tiesībsarga biroja Facebook kontā, Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē. 

 

Latvijas Bērnu labklājības tīkls 

komunikācijas vadītāja,

Egita Brauna