Kultūra
Senioru koris

2024. gada 10. augustā Siguldas novadā notiks Latvijas pensionāru federācijas rīkotie sadziedāšanās svētki. Smiltenes novada pensionāru apvienība aicina pieteikties līdzbraucējus uz sadziedāšanās pasākumu. Šis pasākums ir lieliska iespēja visiem Latvijas senioriem sanākt kopā un izbaudīt dziedāšanu un kopā būšanu dziesmu un mūzikas gaisotnē.

Lai atvieglotu nokļūšanu uz pasākuma norises vietu, Smiltenes novads nodrošinās transportu līdzbraucējiem. Izbraukšana sākas pulksten 6.00 no Trapenes un pulksten 7.00 no Smiltenes.

Dalību aicinām pieteikt, zvanot Smiltenes pensionāru apvienības vadītājai Ritai Bormanei uz telefona numuru +371 26514012.

 

Sagatavoja: Diāna Valtere, Smiltenes novada pašvaldības Komunikāciju speciāliste