Sabiedrības līdzdalība
Attēls

Vidzemes plānošanas reģions aicina līdz 25. aprīlim balsot par konkursam “Vidzemes kultūras programma 2021” iesniegtajiem projektiem. Ar balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta projektu vērtēšanas ekspertu komisija.   

Balsot iespējams vietnē http://balso.vidzeme.lv, kur var iepazīties ar visiem šogad konkursam iesniegto kultūras projektu aprakstiem. Autorizējoties vietnē ar latvija.lv, ikviens tiek aicināts balsot par trim dažādiem projektiem (nav iespējams balsot mazāk par trim projektiem). Balsot var ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma.

Balsojuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju viedokļa paušanu, lai iezīmētu to kultūras produktu loku, kas vidzemnieku skatījumā ir nozīmīgs, tomēr saņemto balsu apjoms negarantē finansējuma piešķiršanu projektiem. Lēmumu par projektu atbilstību programmai un finansējuma piešķiršanu pieņems Valsts kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas ieteikumu.

Šogad konkursam “Vidzemes kultūras programma” iesniegti 182 kultūras projekti, bet balsošanai un ekspertu vērtēšanai nodoti 172 projekti par kopējo summu EUR 713662,52. Kopumā konkursā tiks sadalīts pieejamais finansējums EUR 141 000,00.

Iesniegtie projekti aptver dažādas kultūras jomas Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritorijā. Līdz aprīļa beigām ekspertu komisija izvērtēs pieteiktos projektus un maija sākumā būs zināmi konkursa rezultāti. Programmas atbalstīto projektu saraksts tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

"Projektu pieteicēji šķietami ir bijuši tālredzīgi, jo iesniegti ir maz publisku pasākumu, vairāk attālinātā darba projekti. Ir ļoti daudz projektu, kuros ir iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi – mūziķi, aktiermāksla, tēlotājmāksla, glezniecība un citi,"  vērtē Vidzemes kultūras programmas koordinatore Dace Laiva.

Sabiedrības balsošana organizēta INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) ietvaros, ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un izpratni par līdzdalības budžeta nozīmi pašvaldībās. Vairāk: www.empaci.eu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa

Vidzemes plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciāliste