Komisijas galvenie uzdevumi

 • Noteikt Smiltenes novada prioritātes interešu izglītībā nākošajam mācību gadam.
 • Izvērtēt minēto dokumentu apkopojumu un pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas interešu izglītībai sadali nākošajam mācību gadam līdz 1. septembrim.
 • Rakstiski informēt Smiltenes novada izglītības iestādes par piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai.
 • Izskatīt ierosinājumus un sūdzības par Smiltenes novada interešu izglītības (jautājumu un) programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales izstrādes jautājumiem.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja:
   • Inga Ērgle, pašvaldības domes deputāte. 
  • Komisijas locekļi: 
   • Edgars Roslovs, Izglītības pārvaldes vadītājs;
   • Iluta Apine, pašvaldības domes deputāte, Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja;
   • Toms Markss, pašvaldības domes deputāts;
   • Dina Meistere, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktore;
   • Inga Sīmane, Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra vadītāja;
   • Linda Vecgaile, Raunas Kultūras centra vadītāja.

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk