Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”
 • Pagasta platība – 126 km2.
 • Iedzīvotāju skaits pagastā – 797 (01.01.2024. PMLP dati).

Vēsturiskā izcelsme 

Gaujienas senākais nosaukums Atzele (arī Adzele, Agzele, vāciski Schloss Adsel, krieviski Adzeļskaja) pirmoreiz minēts 1111.gadā Novgorodas laika grāmatā. 2011. gadā, atzīmējot Adzeles 900-gadi, izdota H. Grāvja grāmata “Adzele-Gaujiena” par Gaujienas pagasta vēsturi.

Vispārējs raksturojums

Gaujiena atrodas Latvijas ZA – 160 km no Rīgas. Daudzveidīga un bagāta ir Gaujienas daba. Gauja, kuras krastos sastopami daudzi reti biotopi, ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, tā iekļauta ES aizsargājamā teritorijā Natura 2000. Pagasta teritorijā atrodas Melnsalas purva ornitoloģiskais liegums, Lepuru purva dzērvenāju liegums, botāniskais liegums “Gaujienas priedes” un ģeoloģiskais liegums Kalamecu – Markuzu gravas ar dolomīta atsegumiem. Viens no ievērojamākiem ģeoloģiskajiem objektiem Baltijā ir Atzeles dolomīta slāņu stratotips – senās dolomīta lauztuves pie Gaujienas internātpamatskolas (1840.g. pētījuši vācu zinātnieki).

Gaujienā ir ievērojami kultūrvēsturiskie objekti un vietas: senkapi un pilskalns, Livonijas ordeņa pilsdrupas un Gaujienas muižas apbūves ansamblis, Zvārtavas muižas komplekss. Mācītājmāja, Palšu muižas dzīvojamā māja, Gaujienas jaunā pils, Zvārtavas pils un Gaujienas kultūrvēsturiskā ainava ir iekļautas Eiropas Kultūras mantojuma sarakstā.

Gaujienas muižas parkā atrodas ievērojamā latviešu komponista Jāzepa Vītola muzejs “Anniņas”. Tradicionāli jūlijā šeit bērnu un jauniešu radošās nometnes “Vītolēni” dalībnieki kopā ar koriem Gaujienas Vītolsvētku koncertos atzīmē izcilā komponista, “Gaismas pils” autora Jāzepa Vītola dzimšanas dienu.

Gaujienas pagasta tēlu veido sena un bagāta kultūrvide. Muižas ļaužu dzīvojamā ēkā, tautā saukta par “Špricmāju”, no 1952. gada darbojas Gaujienas Tautas nams ar aktīvu pašdarbības kolektīvu saimi. Tautas nama ēkas pirmajā stāvā atrodas Gaujienas bibliotēka, kas dibināta 1950. gada 17. novembrī. Šobrīd  ēkā atrodas arī  Gaujienas pagasta pārvalde, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, bāriņtiesa un jauniešu centrs.

Skolēni pamatizglītību iegūst Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā, bet speciālo izglītības programmu Gaujienas pamatskolā, savukārt Gaujienas Mūzikas un mākslas skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas instrumentu spēlē, kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā. Ar 2024. gada 1. septembri skolas tiek reorganizetas un izveidota viena izglītības iestāde Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola. 

Gaujienieši aktīvi sporto, nodarbojoties ar volejbolu, futbolu, florbolu. Ar labiem panākumiem var lepoties Gaujienas orientieristi no orientēšanas kluba “Alūksne – Ape”, kas piedalās sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Darbīgi dzīvo un saimnieko Gaujienas pagastā uzņēmumi, kas nodarbojas ar augļu un ogu audzēšanu un pārstrādi, kokapstrādi, lauksaimniecību. 

Ievērojamas personības 

Ar Gaujienas vārdu pasaulē izgājuši – grāmatas “Adzele-Gaujiena” autors, skolotājs, novadpētnieks, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Grāvis, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, dzejnieki Ojārs Vācietis, Gunārs Selga, Daina Avotiņa, žurnālists Ramons Ratseps un daudzi citi.


Apskates objekti 

 • Gaujienas mūzikas taka
  • Gaujienas muižas parkā ikviens var papildināt kultūrvēstures un dabas ainavu baudīšanu ar mūzikas pasauli, spēlējot dažādus brīvdabas skaņu instrumentus. Jāzepa Vītola muzeja ‘’Anniņas’’ apkārtnē taka papildināta ar romantiskiem soliņiem un iespēju desmit informatīvos stendos iepazīt komponista Jāzepa Vītola radošo dzīvi.
 • Gaujienas dabas taka
  • Izzinošā pastaigā gar Gauju var iepazīt Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidus dabas vērtības un daudzveidīgo biotopu iemītniekus. Takas kopējais garums - 6 km, bet ērti var izvēlēties arī īsāku posmu. Līkumainais Gaujas tecējums veido skaistus dabasskatus un ir mājvieta vairāk nekā 100 retām dzīvnieku, putnu, augu, sēņu un ķērpju sugām. Avots "Lauvas mute" izveidots 19. gs. beigās un izplūst no nelielas, mākslīgi veidotas grotas memoriaālā muzeja "Anniņas" pakājē. Stāsta, ka dzerot no Lauvas mutes varot redzēt laimi atnākam.
 • Dabas liegums "Gaujienas priedes"
  • Dabas liegums 51 ha platībā, kurā sastopamas 150 - 180 gadu senas priežu audzes. Šeit atrodas vairāk kā 50 dižpriedes un citi dižkoki. Teritorijā konstatētas arī vairākas aizsargājamo putnu sugas. Dabas liegumā atļauts pārvietoties tikai pa ceļiem un takām!
 • Kalamecu Markuzu gravas
  • Valsts nozīmes ģeoloģiskie aizsargājamie objekti. Krāšņas gravas ar ūdenskritumiem un slāņu atsegumiem. Kalamecu gravas garums ir 240 m, platums 10 m, dziļums 12 m. Gravā tek Kalamecu upe, tās gultnē izveidojušies 7 ūdenskritumi. Markuzu gravas garums ir 250 m, dziļums 13 m, platums 14 - 25 m. Sevišķi iespaidīga ainava paveras agrā pavasarī, kad ūdens upē mutuļo.
 • Zvārtavas vējdzirnavas
  • ​​​​​​​Celtas 1803. gadā un ir viena no visvecākajām sastāvdaļām Zvārtavas muižas kompleksā. Vējdzirnavām bijuši koka spārni un zobrats, kas pārvadījuši griezes kustību uz diviem lieliem granīta dzirnakmeņiem.  Šobrīd vējdzirnavas ir labi saglabājušās. 1981. gadā tika uzlikts jumts. 2002. gadā ar Latvijas Mākslinieku savienības gādību tika ieliktas jaunas grīdas un veikta mūra korpusa, ieejas un logailu restaurācija. 2014. gadā tika veikta jumta rekonstrukcija.
 • Zvārtavas ezers
  • Gaujienas viesiem un atpūsties gribētājiem tiek piedāvātas telšu vietas ar ugunskura vietām, galds ar soliem, auto stāvvieta, WC. Iekārtots pludmales volejbola laukums, peldvieta. Iespējams makšķerēt, ievērojot makšķerēšanas noteikumus. Atrodas netālu no autoceļa Gaujiena – Valka (P23), ezera dienvidu krastā.
 • Gaujienas baznīckalns
  • ​​​​​​​Vēsturiska vieta, kur līdz 2. Pasaules kara beigām slējās skaista luterāņu baznīca. No Baznīckalna paveras neaizmirstams skats uz Gaujas senleju. 2021. gada vasarā Dievam par godu Baznīckalnā tika uzstādīts metāla piemiņas krusts.
 • Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas"
  • ​​​​​​​Gleznainā ielejā paveras skats uz romantisku koka mājiņu, kurā profesors, komponists un Latvijas Mūzikas akadēmijas dibinātājs Jāzeps Vītols (1863 - 1948) atpūtās, baudīja dabas krāšņumu un iedvesmojās mūzikas radīšanai. Muzeja īpašais piedāvājums - uzvedums – "Tikšanās ar Jāzepu Vītolu".  
 • Gaujienas muiža un viduslaiku pilsdrupas
  • Gaujienas muižas ansamblis veidojies daudzu gadsimtu gaitā uz dolomīta stāvkrasta ar gleznainām ielejām un izcilām trīspakāpju ainavām. Muižas apbūve ietver vairāk kā 10 ēkas, mazās arhitektūras elementus, kas papildināti ar romantiskiem soliņiem, informācijas stendiem un brīvdabas skaņu instrumentiem.
 • Zvārtavas pils
  • ​​​​​​​ Biedrībai “Latvijas Mākslinieku savienība” (LMS) piederošajā Zvārtavas pilī, Smiltenes novadā, ir izveidota LMS muzeja radošā filiāle. Zvārtavas pils (1881) ir unikāla 19.gs. celtne Vidzemē, kurā var vērot gan vēsturisko neogotikas arhitektūras mantojumu, gan LMS muzeja 20.gs. 70. - 80. gadu un mūsdienu mākslas darbu ekspozīcijas.
 • Gaujienas mācītājmuiža
  • ​​​​​​​​​​​​​​Gaujienas mācītājmuiža ir unikāls baroka laika koka arhitektūras paraugs. Valsts nozīmes arhitektūras ansamblī ietilpst: mācītājmāja (1761.g.), klēts (1788.g.), kūts (1860.g.), ratnīca un stallis (19.gadsimta vidus). Mācītājmājā saglabājies manteļskurstenis. Gaujienas luteriskā draudze mācītājmājā pulcējas uz dievkalpojumiem.