Komisijas galvenie uzdevumi

 • Nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības domes apstiprinātās Mājokļu politikas ieviešanu pašvaldības darbībā, veicot Mājokļa politikas ieviešanas uzraudzību, monitoringu.
 • Veikt visas darbības, kas saistītas ar pašvaldībai piederošo dzīvokļu (dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu) izvērtēšanu.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   • Evija Zurģe, pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos.
  • Komisijas locekļi: 
   • Alda Zunde, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
   • Inta Siliņa, Sociālā dienesta vadītāja;
   • Ingūna Avota, Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja;
   • Ingars Veismanis, Saimnieciskās nodaļas vadītājs.
  • Komisijas sekretāre:
   • Dace Klāva, nekustamo īpašumu speciāliste.

   

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk