Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izvērtē ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas un izlietošanas mērķi; Nodrošina likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti.
 • Novērš dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   • Evija Zurģe, pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos.
  • Komisijas locekļi: 
   • Larisa Podoprosvetova, grāmatvede par ilgtermiņa ieguldījumiem;
   • Liene Ābolkalne, Apes apvienības pārvaldes vadītāja.

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk