No 2022. gada 1. līdz 21. augustam tik veikta aptauja par novada jaunā ģerboņa meta variantiem.  Iedzīvotājiem bija iespēja nobalsot – pašvaldības izdevuma ”Smiltenes novada pašvaldības Vēstis” augusta numurā, elektroniski aizpildāmā veidlapā, pašvaldības balsošanas sistēmā, kā arī klātienē pagastu pārvaldēs un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Kopumā balsojumā piedalījās 634 novada iedzīvotāji, kur 84% no respondentiem atbalstīja 3.variāciju tālākai virzībai uz Jaunā novada ģerboņa stiprināšanu domes sēdē. 


No 2021.gada 1. līdz 31. martam norisinājās iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas,  lai izstrādātu jaunveidojamā Smiltenes novada (Apes, Raunas un Smiltenes novada) attīstības plānošanas dokumentus: Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.– 2045. gadam, Smiltenes novada attīstības programmu un Smiltenes novada mobilitātes plānu 2021.- 2030.gadam.

Abās aptaujās kopā piedalījās 732 respondenti, un to aizpildīšana bija anonīma. Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jaunveidojamā novada attīstības iespējām, esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, savukārt uzņēmēju aptaujas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi, iekļaujot priekšlikumus plānošanas dokumentos.


No 2021.gada 10.maija līdz 21.maijam aicināja iedzīvotājus līdzdarboties pašvaldības īpašuma Pils ielas 9, Smiltenē kvartāla attīstības dizaina stratēģijas izstrādē un dalīties ar saviem priekšlikumiem un domām par teritorijas attīstības virzieniem. Kopumā pašvaldība ir saņēmusi 191 aizpildītu aptaujas anketu.

Pašvaldība aptaujas darba lapā iedzīvotājus aicināja atbildēt uz diviem jautājumiem, sniedzot priekšlikumus un domas par teritorijas attīstības virzieniem, ko vēlētos un ko nevelētos redzēt Pils ielas 9 kvartālā.  Dalība aptaujā bija anonīma un iegūtos datus izmantos apkopotā veidā dizaina stratēģijas izstrādē. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka iedzīvotāji visvairāk šajā teritorijā vēlas redzēt: kafejnīcu vai restorānu, bibliotēku, jauniešu centru, izstāžu zāli, daudzfunkcionālu zāli izstādēm un konferencēm, bērnu un jauniešu interešu/ izklaides centru, radošo mākslinieku kvartālu, koprades telpas, telpas semināriem un meistarklasēm, telpas uzņēmējiem, tai skaitā amatnieku un mājražotāju darbnīcām un veikaliem, atvērtā tipa ofisa telpas,  kā arī telpas kultūras pasākumiem, u.c.

Iedzīvotāji nevēlas šajā vietā redzēt: spēļu zāli, lielveikalu, tirdzniecības centru, lietoto preču veikalu, pārtikas veikalus, alkoholisko dzērienu un tabakas tirgotavu, industriālo teritoriju, tajā skaitā ražošanas ēku/telpas, noliktavas, garāžas, autoservisu.

Aptaujas dalībnieki norāda, ka vēlas, lai šeit tiek radīta vieta ģimenēm ar bērniem, lai tā ir daudzfunkcionāla vieta, kuru var apmeklēt dažādu vecumu un ar dažādām interesēm cilvēki.


No 2021.gada 8. līdz  24. janvārim Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde aicina iedzīvotājus un novada viesus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot apmierinātību ar sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumu novadā, noteikt atpazīstamākos sporta pasākumus un uzklausīt  ieteikumus un/vai komentārus, sekmējot līdzdalību Smiltenes novada sporta nozares esošās situācijas apzināšanā.

Saņemtas 125 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (60,8%) un iedzīvotāji vecuma grupā no 36 – 45 gadiem (32%). 64% no respondentiem dzīvo Smiltenē, ¼ daļa ir kādas sporta organizācijas vai kluba biedri un 5,6% no respondentiem neiesaistās fiziskajās aktivitātēs.

Pēc aptaujas datiem populārākās iedzīvotāju ikdienas fiziskās aktivitātes mūsu novadā ir ilgstošas pastaigas, skriešana, slēpošana, peldēšana, dažādas aktivitātes uz ūdens (SUP dēļi, kanoe, katamarāni, kajaki u.c.), nūjošana un riteņbraukšana, savukārt kā atpazīstamākie sporta pasākumi nosaukti Latvijas čempionāta posmi autokrosā, “top!” ielu stafetes, 1.līgas futbola kluba “Smiltene” spēles, Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē un triatlona sacensības “Half Ironman”, tautas skrējiens “Smiltenes apļi” un Smiltenes kausa izcīņa riteņbraukšanā.

Uz jautājumu par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” bezmaksas aktivitātēm, lielākā daļa respondentu (58,4%) atzīst, ka tās neizmanto, bet pārējie no piedāvātajām aktivitātēm visvairāk piedalījušies jogas nodarbībās, vingrošanā pie fizioterapeita, CrossFit nodarbībās un slēpošanas pārgājienā uz Niedrāja ezeru.

Ar sporta pakalpojumu kvalitāti pieaugušajiem kopumā ir apmierināti 72,8 % respondentu un kā sava prieka un apmierinātības iemeslus nosauc:

  • Cilvēkus – gan sava sporta veida fanātiķus, kuri organizē un aizrauj citus, gan sportiskos un aktīvos iedzīvotājus, gan skolotājus un trenerus, kuri motivē darboties, gan mūsu sportistu sasniegumus valsts un pasaules mērogā;
  • Brīvdabas sporta infrastruktūru – marķētās trases skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, slēpošanas trase, āra trenažieri, pieejamās ūdens aktivitātes Tepera ezerā, slidotava;
  • Dabu – pauguriem bagātais reljefs, meži, ezeri un parki kā sporta zāle pieejami 24/7;
  • Aktivitāšu un sporta pasākumu daudzveidību.

Ir daudz ieteikumu un vēlmju nepieciešamajiem uzlabojumiem – papildināt un regulāri atjaunot publiski pieejamo informāciju; pabeigt Trases ceļu; atjaunot hokeja laukumu, trenažieru zāli, skeitparku; nodrošināt sporta inventāra nomu; organizēt sporta nodarbības treneru vadībā tenisā, badmintonā, florbolā, hokejā, fitnesā; veikt uzlabojumus pagastu sporta infrastruktūras objektos, bet visvairāk ieteikumu (29%) saistīti ar pieejamību sporta infrastruktūras objektiem.


No 2021.gada 24.februāra līdz 14. martam Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde aicina iedzīvotājus un novada viesus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot respondentu apmierinātību ar kultūras piedāvājumu novadā, noteikt apmeklētākos kultūras pasākumus un uzklausīt ieteikumus un/vai komentārus, sekmējot iedzīvotāju un viesu līdzdalību Smiltenes novada kultūras nozares esošās situācijas analīzes izstrādē.

Saņemtas 143 atbildes. Aktīvākās atbilžu sniedzējas ir sievietes (80%) un iedzīvotāji vecuma grupā no 26 – 35 gadiem (29%). 61% no respondentiem dzīvo Smiltenē.