Pašvaldības atbalsta mērķis ir motivēt zemes īpašniekus, tiesiskos vai faktiskos valdītājus veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus.

 • Atbalstu var saņemt:
 • Atbalstāmās latvāņu ierobežošanas metodes:
  • ķīmiskās - miglošana;
  • bioloģiskās – noganīšana, ierobežošana ar zaļmēslojuma augiem;
  • mehāniskās – ziedu čemura nogriešanu, centrālo rozešu izduršanu, mulčēšanu, nopļaušanu un augsnes apstrādi (aršanu, kultivēšanu, frēzēšanu, lobīšanu, ecēšanu un šļūkšanu);
  • kombinētās jeb integrētās.
 • Finansējuma apjoma apmērs vienam Īpašniekam tiek noteikts:
  • ne vairāk kā 100 euro uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāņu sugas augu
   pirmajā gadā;
  •  ne vairāk kā 90 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāņu sugas augu
   otrajā gadā;
  • ne vairāk kā 80 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāņu sugas augu
   trešajā gadā,
  • ne vairāk kā 70 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāņu sugas augu
   ceturtajā gadā;
  • ne vairāk kā 60 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāņu sugas augu
   piektajā gadā.
 • Atbalsta pieteikumu iezniegšana un izvērtēšana,:
  • pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt līdz katra gada 30. aprīlim;
  • iesniegtos pieteikumus un to atbilstību nolikuma izvērtē Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora izveidota un apstiprināta konkursa komisija;
  • pašvaldība katru gadu līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām organizē latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas monitoringu (apsekošanu).

Kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir atbalstu nosaka  Smiltenes novada pašvaldības nolikums Nr.6/24 "Par Smiltenes novada pašvaldības atbalstu Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem".  


Informācija tiks papildināta. 

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste
sallija.lakina [at] smiltenesnovads.lv