Komisijas galvenie uzdevumi

Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
    • Evija Zurģe, pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos.
  • Komisijas locekļi:
    • Ingars Veismanis, Saimnieciskās nodaļas vadītājs;
    • Sallija Lakina, vides pārvaldības speciāliste. 

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk