Komisijas galvenie uzdevumi

 • lemt par saskaņojuma došanu koku ciršanas gadījumos saskaņā ar 2006. gada 29. augusta LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”.
 • No ekoloģiskā, ainaviskā, drošības, ēku un būvju ekspluatācijas, būvniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības viedokļa izvērtēt iespējamās darbības apstādījumos, apstādījumu saglabāšanas, atjaunošanas, rekonstrukcijas vai likvidēšanas iespējām.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   •  Solvita Auziņa, vides dizaina speciāliste;
  • Komisijas locekļi: 
   • Inga Zujeva, nekustamā īpašuma nodokļu administratore;
   • Liene Brolīte, Būvvaldes vadītāja;
   • Dina Semjonova, vides dizaina speciāliste;
   • Una Raiskuma, teritorijas apsaimniekošanas speciāliste.

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk