Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izskatīt un izvērtēt saņemtos iesniegumus par apbalvojuma piešķiršanu atbilstoši 2023. gada 24. augusta nolikuma Nr. 39 /23 "Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem" ietvertajiem kritērijiem.
 • Sagatavot un iesniegt  lēmuma projektu par apbalvojumu piešķiršanu pašvaldības domei. 

Komisijas sastāvs 

 • Komisijas priekšsēdētājs:
  • Edgars Avotiņš, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
 • Komisijas locekļi:
  • Astrīda Harju, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos;
  • Evija Zurģe, pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos;
  • Mārtiņš Ulāns, pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos;  
  • Modris Apsītis, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos;
  • Edgars Roslovs, Izglītības pārvaldes vadītājs;
  • Velga Mālkalne, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja;
  • Matīss Mežulis, Sporta pārvaldes vadītājs;
  • Inta Siliņa, Sociāla dienesta vadītāja; 
  • Marita Mūze, Komunikācijas nodaļas vadītāja.

Komisiju sēdes

Sēdes darba kārtība un protokoli.
Skatīt vairāk