Kontakti

ilze.dave [at] smiltenesnovads.lv
Gaismas
Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Ilze Dāve

Direktore
ilze.dave [at] smiltenesnovads.lv

Dace Lazdiņa

Direktora vietniece mācību darbā
dace.lazdina [at] smiltenesnovads.lv
Par iestādi

Gaunienas Mūzikas un mākslas skola ir Smiltenes novada pašvaldības domes dibināta un padotībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas programmu īstenošanai. 

 • Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un kultūru audzinoša darbība. 
 • 2023./2024. mācību gadā profesionālās ievirzes izglītību apgūst 90 izglītojamie, sagatavošanas klasē – 32 audzēkņi
 • Vēstures fakti
  • Gaujienas Mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Gaujienas mūzikas skola, dibināta 1990. gada septembrī kā Alūksnes mūzikas skolas filiāle.
  • 1992. gadā Gaujienas pagasta padome pārņem filiāli kā patstāvīgu iestādi.
  • 1998. gadā, pievienojoties Vizuāli plastiskās mākslas programmai, tā tiek nosaukta par Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu. 
 • Skolas misija, vīzija
  • Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas skolu audzēkņiem un starptautisku vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.
  • Skolas vīzija ir mūsdienīga, atvērta mūzikas un mākslas skola – kultūrizglītības iestāde – kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, kas kalpo indivīda un sabiedrības interesēm.
 • Taustiņinstrumentu spēle – apakšprogrammas Klavierspēle (apmācības ilgums 8 gadi).
 • Kora klase (apmācības ilgums 8 gadi).
 • Vizuāli plastiskā māksla (apmācības ilgums 7 gadi).
 • Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā, t.sk. sagatavošanas klases, kā arī  pieaugušo neformālās izglītības programmu “Pieaugušo neformālā izglītība mākslā”,  pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana taustiņinstrumentu spēles programmā” un „Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana radošajā nometnē „Vītolēni””.
 • Skolas izglītības programmas tiek īstenotas skolas telpās „Gaismas”, Gaujienas pagasts un  Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā. 
Vārds, uzvārds Amats
Ilze Dāve Direktore
Lāsma Cunska Klavieru klases pedagogs
Inese Lečmane Kora klases pedagogs
Māra Kārkliņa Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Vizbulīte Jaukule Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Ineta Riepniece Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs
Dace Lazdiņa – Ivanova

Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs,

direktora vietniece

Gunta Boša Klavieru klases pedagogs
 • Skola ir aktīva sava pagasta kultūrdzīves veidotāja.
 • Vēlme ieaudzināt mīlestību uz mūziku, garīgās vērtības, kā arī, lai turpinātu izcilā komponista, profesora Jāzepa Vītola dzīves misiju – veidot muzikāli izglītotu tautu, kopš 2003. gada katru vasaru Gaujienā organizējam radošo mūzikas nometni „Vītolēni”, kura 2023. gadā atzīmēja savu 20. gadu jubileju. 120 audzēkņi Gaujienā, nedēļu pirms Jāzepa Vītola Mūzikas dienas, izveido bērnu simfonisko orķestri un kori. Dalībnieki ir ne tikai no daudzām Latvijas mūzikas skolām, bet arī no Somijas, Beļģijas, Norvēģijas, ASV.  Ar bērniem strādā profesionāli pedagogi, lai sagatavotu koncertprogrammas Gaujienas Vītolsvētkiem.
 • Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika”, kurā jāieklausās J. Vītola mūzikā un jārada vizuālās mākslas darbs.
 • Jauno izpildītāju konkurss.
 • Skolas organizētais Klavierspēles programmas audzēkņu konkurss, kurā piedalās audzēkņi no Smiltenes Mūzikas skolas, Valkas Mūzikas skolas, Alūksnes mūzikas skolas, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas. Pedagogi saņem  profesionālās meistarības pilnveidošanas kursu apliecības Taustiņinstrumentu spēles programmā.
 • Radošā mūzikas nometne bērniem un jauniešiem “Vītolēni”.
 • Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Jāzepa Vītola mūzika”.
 • Jauno izpildītāju konkurss.